Nhận KQXS miền trung siêu tốc

Soạn: XSMT gửi 19008612

Home  »  Kết quả xổ số miền trung  »  Xổ số Ninh Thuận

XSNT - SXNT - Xổ số Ninh Thuận

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 20/10/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 53
 • 470
 • 9631 0306 8224
 • 6651
 • 94874 58089 93474 15514 63872 36716 00925
 • 08901 70976
 • 64119
 • 62267
 • 874854
Đầu Đuôi
 • 1,6
 • 4,6,9
 • 4,5
 • 1
 • 1,3,4
 • 7
 • 0,2,4,4,6
 • 9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 13/10/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 29
 • 567
 • 1510 9344 3805
 • 9914
 • 34063 49812 73084 63198 43487 68154 17031
 • 00640 26333
 • 25120
 • 62105
 • 020031
Đầu Đuôi
 • 5,5
 • 0,2,4
 • 0,9
 • 1,1,3
 • 0,4
 • 4
 • 3,7
 • 4,7
 • 8

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 06/10/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 61
 • 650
 • 2685 5289 8540
 • 4026
 • 21705 29147 82212 55107 16109 89919 83832
 • 29839 36171
 • 42121
 • 64307
 • 164965
Đầu Đuôi
 • 5,7,7,9
 • 2,9
 • 1,6
 • 2,9
 • 0,7
 • 0
 • 1,5
 • 1
 • 5,9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 22/09/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 78
 • 379
 • 3333 5014 3744
 • 4207
 • 21951 43233 38849 54610 20277 60068 12076
 • 08546 28175
 • 63182
 • 95315
 • 636066
Đầu Đuôi
 • 7
 • 0,4,5
 • 3,3
 • 4,6,9
 • 1
 • 6,8
 • 5,6,7,8,9
 • 2

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 15/09/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 34
 • 432
 • 9003 1069 9829
 • 0946
 • 07901 49288 55109 02693 42416 96393 98763
 • 74019 92388
 • 76329
 • 13442
 • 066250
Đầu Đuôi
 • 1,3,9
 • 6,9
 • 9,9
 • 2,4
 • 2,6
 • 0
 • 3,9
 • 8,8
 • 3,3

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 08/09/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 45
 • 910
 • 4331 3354 8915
 • 9092
 • 62926 51555 27625 67539 16319 59930 35634
 • 81510 75463
 • 70399
 • 08387
 • 321622
Đầu Đuôi
 • 0,0,5,9
 • 2,5,6
 • 0,1,4,9
 • 5
 • 4,5
 • 3
 • 7
 • 2,9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 01/09/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 38
 • 276
 • 3770 9869 7788
 • 3795
 • 77621 12579 16064 49140 70325 47523 14228
 • 52539 56867
 • 79711
 • 93074
 • 113395
Đầu Đuôi
 • 1
 • 1,3,5,8
 • 8,9
 • 0
 • 4,7,9
 • 0,4,6,9
 • 8
 • 5,5

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 25/08/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 71
 • 007
 • 2426 5060 2661
 • 7297
 • 07842 68660 29897 86497 56663 19279 76739
 • 06567 22252
 • 41611
 • 07586
 • 219012
Đầu Đuôi
 • 7
 • 1,2
 • 6
 • 9
 • 2
 • 2
 • 0,0,1,3,7
 • 1,9
 • 6
 • 7,7,7

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 18/08/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 40
 • 510
 • 6430 8224 7471
 • 3843
 • 27709 40835 01490 79521 57653 25227 88511
 • 82411 96163
 • 14163
 • 78828
 • 249385
Đầu Đuôi
 • 9
 • 0,1,1
 • 1,4,7,8
 • 0,5
 • 0,3
 • 3
 • 3,3
 • 1
 • 5
 • 0

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 11/08/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 6937 2105
 • 58182 76335 93524 89476
 • 84888
Đầu Đuôi
 • 5
 • 4
 • 5,7
 • 6
 • 2,8
123...46>>