Nhận KQXS miền bắc siêu tốc

Soạn: XSMB gửi 19008612

Home  »  Kết quả xổ số miền trung  »  Xổ số Ninh Thuận

XSNT - SXNT - Xổ số Ninh Thuận

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 11/01/2019(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 50
 • 428
 • 2532 8213 5956
 • 5179
 • 11670 22810 96874 42407 49648 39301 54877
 • 50225 39785
 • 40770
 • 75062
 • 721281
Đầu Đuôi
 • 1,7
 • 0,3
 • 5,8
 • 2
 • 8
 • 0,6
 • 2
 • 0,0,4,7,9
 • 1,5

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 21/12/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 14
 • 646
 • 0315 9663 5298
 • 3198
 • 48633 31754 44986 00627 91780 42025 86659
 • 76582 22162
 • 05454
 • 59714
 • 263667
Đầu Đuôi
 • 4,4,5
 • 5,7
 • 3
 • 6
 • 4,4,9
 • 2,3,7
 • 0,2,6
 • 8,8

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 14/12/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 55
 • 748
 • 2902 6805 2893
 • 4850
 • 12736 44182 11659 65381 87267 37911 53019
 • 87143 93315
 • 71137
 • 01720
 • 838520
Đầu Đuôi
 • 2,5
 • 1,5,9
 • 0,0
 • 6,7
 • 3,8
 • 0,5,9
 • 7
 • 1,2
 • 3

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 07/12/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 44
 • 240
 • 1399 9726 9103
 • 5841
 • 01047 89614 00781 74526 20580 82453 55765
 • 48320 42110
 • 17160
 • 42102
 • 320316
Đầu Đuôi
 • 2,3
 • 0,4,6
 • 0,6,6
 • 0,1,4,7
 • 3
 • 0,5
 • 0,1
 • 9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 30/11/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 39
 • 910
 • 2537 4582 1753
 • 9775
 • 88531 32693 89623 54275 87467 52333 92840
 • 74448 30537
 • 92065
 • 65541
 • 255126
Đầu Đuôi
 • 0
 • 3,6
 • 1,3,7,7,9
 • 0,1,8
 • 3
 • 5,7
 • 5,5
 • 2
 • 3

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 23/11/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 47
 • 071
 • 4521 9348 6390
 • 8099
 • 49136 12541 60753 64183 98113 31918 46215
 • 21515 50355
 • 05008
 • 37546
 • 832244
Đầu Đuôi
 • 8
 • 3,5,5,8
 • 1
 • 6
 • 1,4,6,7,8
 • 3,5
 • 1
 • 3
 • 0,9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 16/11/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 34
 • 570
 • 8872 6481 7170
 • 3643
 • 21683 86738 39865 96191 84758 06339 22483
 • 77273 96864
 • 03823
 • 83799
 • 136259
Đầu Đuôi
 • 3
 • 4,8,9
 • 3
 • 8,9
 • 4,5
 • 0,0,2,3
 • 1,3,3
 • 1,9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 09/11/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 01
 • 134
 • 8316 0398 0466
 • 8138
 • 63329 93804 37677 63169 35157 62105 95448
 • 84537 95808
 • 80422
 • 61823
 • 177842
Đầu Đuôi
 • 1,4,5,8
 • 6
 • 2,3,9
 • 4,7,8
 • 2,8
 • 7
 • 6,9
 • 7
 • 8

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 02/11/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 73
 • 617
 • 8556 6687 4109
 • 1755
 • 93097 35614 22670 16829 51771 59305 35528
 • 05244 52172
 • 19325
 • 59988
 • 659229
Đầu Đuôi
 • 5,9
 • 4,7
 • 5,8,9,9
 • 4
 • 5,6
 • 0,1,2,3
 • 7,8
 • 7

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 26/10/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 52
 • 710
 • 6227 0252 7912
 • 6226
 • 42175 27730 88523 11963 83117 30431 77084
 • 19183 74177
 • 56252
 • 19405
 • 928305
Đầu Đuôi
 • 5,5
 • 0,2,7
 • 3,6,7
 • 0,1
 • 2,2,2
 • 3
 • 5,7
 • 3,4
123...52>>