Nhận KQXS miền bắc siêu tốc

Soạn: XSMB gửi 19008612

Home  »  Kết quả xổ số miền trung  »  Xổ số Ninh Thuận

XSNT - SXNT - Xổ số Ninh Thuận

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 16/02/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 55
 • 678
 • 1728 8816 7669
 • 1009
 • 05385 87444 47831 02880 96785 79099 43567
 • 29282 76864
 • 52366
 • 65263
 • 406386
Đầu Đuôi
 • 9
 • 6
 • 8
 • 1
 • 4
 • 5
 • 3,4,6,7,9
 • 8
 • 0,2,5,5,6
 • 9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 09/02/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 51
 • 788
 • 1579 3297 9948
 • 1420
 • 35938 61582 09771 80339 85621 30725 94943
 • 09209 80924
 • 13612
 • 61581
 • 123210
Đầu Đuôi
 • 9
 • 0,2
 • 0,1,4,5
 • 8,9
 • 3,8
 • 1
 • 1,9
 • 1,2,8
 • 7

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 02/02/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 80
 • 791
 • 0927 6949 7853
 • 6073
 • 53398 91372 72710 67977 23329 32090 98854
 • 89521 35512
 • 34799
 • 86062
 • 206563
Đầu Đuôi
 • 0,2
 • 1,7,9
 • 9
 • 3,4
 • 2,3
 • 2,3,7
 • 0
 • 0,1,8,9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 26/01/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 32
 • 492
 • 1224 5062 7703
 • 9024
 • 77836 66843 12939 81652 79901 08948 97737
 • 93384 30367
 • 35662
 • 02350
 • 641164
Đầu Đuôi
 • 1,3
 • 4,4
 • 2,6,7,9
 • 3,8
 • 0,2
 • 2,2,4,7
 • 4
 • 2

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 19/01/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 12
 • 400
 • 7491 8023 7198
 • 8426
 • 09984 52158 19819 78121 95497 67366 06485
 • 45766 18977
 • 15151
 • 98794
 • 827401
Đầu Đuôi
 • 0,1
 • 2,9
 • 1,3,6
 • 1,8
 • 6,6
 • 7
 • 4,5
 • 1,4,7,8

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 12/01/2018(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 37
 • 818
 • 6790 1868 2206
 • 3188
 • 56551 49773 70770 41587 92597 21269 30555
 • 91597 29228
 • 42610
 • 36842
 • 721517
Đầu Đuôi
 • 6
 • 0,7,8
 • 8
 • 7
 • 2
 • 1,5
 • 8,9
 • 0,3
 • 7,8
 • 0,7,7

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 29/12/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 19
 • 006
 • 8425 8347 1110
 • 9002
 • 41108 00309 53402 90247 27526 58301 51940
 • 41810 47709
 • 30724
 • 00676
 • 512784
Đầu Đuôi
 • 1,2,2,6,8,9,9
 • 0,0,9
 • 4,5,6
 • 0,7,7
 • 6
 • 4

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 22/12/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 11
 • 579
 • 7716 7430 5490
 • 6649
 • 67900 59804 24119 77277 04986 07645 66871
 • 47725 12355
 • 58444
 • 78998
 • 857310
Đầu Đuôi
 • 0,4
 • 0,1,6,9
 • 5
 • 0
 • 4,5,9
 • 5
 • 1,7,9
 • 6
 • 0,8

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 15/12/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 48
 • 949
 • 7831 6132 9772
 • 7770
 • 36679 73817 62302 18047 61245 61479 55351
 • 56423 40339
 • 89499
 • 25097
 • 514104
Đầu Đuôi
 • 2,4
 • 7
 • 3
 • 1,2,9
 • 5,7,8,9
 • 1
 • 0,2,9,9
 • 7,9

XSNT - Xổ số Ninh Thuận ngày 08/12/2017(Thứ sáu)

 • Xổ số Ninh Thuận
 • 88
 • 735
 • 1687 9693 2424
 • 3417
 • 61287 64616 41437 16312 56651 48967 33538
 • 69094 17348
 • 00303
 • 60453
 • 368115
Đầu Đuôi
 • 3
 • 2,5,6,7
 • 4
 • 5,7,8
 • 8
 • 1,3
 • 7
 • 7,7,8
 • 3,4
123...48>>